Auric Timber

Proizvodni program

Okrajčena piljena građa — A kvaliteta

A Prime

Jedno do četiri strane čista građa koju koriste kupci koji žele maksimalno iskoristiti proizvod koji kupuju. Proizvod koji svoju primjenu nalazi u apsolutno svim granama proizvodnje.

Lice Lice
Naličje Naličje
   Dostupne debljine
   33 mm, 40 mm, 65 mm
   Dužina
   2.0 - 3.9 m sa 10% dasaka dužine 1.0 - 1.9 m
   Širina
   100 mm+
   Zdrave kvrge u boji drveta do 10 mm
   Dozvoljeno
   Zdrave kvrge do 20 mm
   Svaka peta daska u paketu smije sadržavati jednu kvrgu na jednom licu daske po metru dužine, na naličju nema ograničenja.
   Zdrave kvrge do 40 mm
   Dozvoljena jedna kvrga na licu daske u svega 20% dasaka u paketu. Na naličju daske nema ograničenja.
   Crne kvrge
   Dozvoljena jedna kvrga na licu daske do 20mm u svega 20% dasaka u paketu. Na naličju daske nema ograničenja.
   Bjeljika
   Max. 20% na boljoj strani daske, na drugoj strani je dopuštena neograničena bjeljika.
   Srce
   Nije dozvoljeno
   Ravnina daske
   Dozvoljena je zakrivljenost daske do 5 mm po metru dužine
   Zoneri
   Dozvoljen je pokoji plitki zoner na jednoj strani daske.
   Crv
   Nije dozvoljeno