Auric Timber

Proizvodni program

Crni orahBulovi — AB kvaliteta

Bulovi — AB kvaliteta

AB kvaliteta

Trupci ispiljeni u određene debljine koji su nakon piljenja složeni u oblik trupca. Priprema se isključivo prema narudžbi za kupce koji žele postići postići istu boju proizvoda koji izrađuju. Proizvod nije za serijske proizvodnje nego isključivo male proizvođače proizvoda po narudžbi.