auric timber d.o.o.

Interzum 2023.

Posjetite nas nas na našem štandu u hali 5 od 09. do 12. 05.

Još jedna godina, još jedan Interzum!
Ove godine auric timber će sudjelovati kao izlagač na sajmu Interzum u njemačkom gradu Keln
Na interzumu 2023. cijela industrija dobavljača ponovno će se okupiti kako bi zajednički osmislila rješenja za sadašnje i buduće izazove. U osobnom dijalogu ponovno će se postaviti temelji za njihove buduće inovacije. Interzum će tada ponovno predstaviti širok izbor ideja, inspiracija i inovacija. Kao vodeći sajam za globalnu industriju, on čini središnju komunikacijsku točku za dizajn našeg životnog i radnog svijeta sutrašnjice i stoga je savršeno mjesto za dati novi poticaj cijelom svijetu namještaja. Posjetite nas na našem štandu u hali 5 od 9. do 12. svibnja i saznajte sve o našim proizvodima. Vidimo se u Interzumu.

Sve novosti