auric timber d.o.o.

auric timber d.o.o.

Tvrtka je osnovana pod nazivom "Slavonski hrast d.o.o." u listopadu 2013. godine sa sjedištem u Slatini. Od siječnja 2019. godine ulazi u auric — slavonian oak products grupaciju pod sadašnjim nazivom.

Priča o nastanku tvrtke je moderna bajka koja je već počela ispisivati svoje stranice...

Grofovske obitelji, vlasnici velikih šumskih i privatnih posjeda u suradnji sa njemačkim poslovnim partnerima odlučili su pokrenuti novi europski brand u proizvodnji izuzetno kvalitetne hrastove građe i srodnih proizvoda.

Tvrtka posjeduje najmodernije sustave za preradu i obradu drvene građe, što uključuje kompletan sustav od same obrade trupaca u piljenu građu, procesa sušenja te obrade finalnog proizvoda.

Asortiman proizvoda uključuje suhu i sirovu piljenu građu po najvišim standardima tržišta drvne industrije.

12.000 m3

Dostupno hrastove građe

95%

Prerađene robe čini slavonski hrast, dok ostatak čine trupci crnog oraha

12.700 m3

Kapacitet prostora za predsušenje

1.700 m3

Kapacitet pogona za sušenje pomoću vrućeg zraka

Osnivači tvrtke u posjedu su kvalitetnih nizinskih hrastovih šuma na području Našica, te na taj način tvrtka u relativnoj blizini proizvodnog pogona ima osiguranu značajnu sirovinsku bazu.

Šumskim površinama se gospodari na održivi način, što dokazuju i FSC® i PEFC certifikati koje posjedujemo, a koje posjeduju i ostale tvrtke u našem proizvodnom lancu. Cijeli proces gospodarenja šumama popraćen je brigom o flori i fauni, sa naglaskom na budućnost i obnovu šumskih površina. Naše proizvode plasiramo na Europsko i Azijsko tržište, sa ciljem proširenja poslovanja i napretka u tehnologiji te ostvarivanja poslovne suradnje sa ostalim zemljama Europske unije i svijeta.