auric timber d.o.o.

Projekti

Provedba projekta „Unaprjeđenje poslovanja društva Slavonski hrast d.o.o. uvođenjem suvremenih IKT rješenja“

Slavonski hrast d.o.o. je 18. kolovoza 2016. započeo sa provedbom projekta „Unaprjeđenje poslovanja društva Slavonski hrast d.o.o. uvođenjem suvremenih IKT rješenja“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Provedbom projekta Slavonski hrast će unaprijediti informatiziranost svog poslovanja uvođenjem naprednog ERP rješenja što će rezultirati povezivanje poslovnih funkcija proizvodnje, nabave, logistike, financija i računovodstva te upravljanja imovinom i u konačnici dovesti do povećanja učinkovitost poslovanja i organizacije tijeka rada. Navedeno će se pozitivno odraziti i na uvjete rada zaposlenika, konkurentnost Društva, odnos prema kupcima i dobavljačima te posljedično na povećanje prihoda od prodaje i izvoza.

Ukupna vrijednost projekta je 501.404,50 kn pri čemu se iznos od 361.011,24 kn odnosi na bespovratnu potporu dok je preostalih 140.393,26 kn vlastito učešće investitora.

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

Ukupna vrijednost projekta: 501.404,50 kn

Bespovratna sredstva: 361.011,24 kn

Vrijeme provedbe: 18. kolovoza 2016 – 18. lipanj 2017

Opći cilj: Doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske primjenom novih IKT rješenja u poslovnim procesima.

Specifični cilj: Poboljšanje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u društvu Slavonski hrast d.o.o. uvođenjem naprednog ERP rješenja  radi  integriranja poslovnih funkcija te povećanja učinkovitosti poslovanja i organizacije tijeka rada

Rezultati projekta: Implementirana IKT infrastruktura te implementiran i integriran ERP sustav

Kontakt osoba: Veselko Špoljar

e-mail: vspoljar@auric-oak.com

tel: +385 33 550 562

Više informacija na:

https://strukturnifondovi.hr/

http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1169

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Provedba projekta „Povećanje kapaciteta proizvodnje i podizanje stupnja finalizacije drvnih proizvoda“

Slavonski hrast d.o.o. je 18. kolovoza 2016. započeo sa provedbom projekta „Povećanje kapaciteta proizvodnje i podizanje stupnja finalizacije drvnih proizvoda“ kako bi se riješio glavni problem, a to je nedovoljna konkurentnost i tehnološka spremnost za daljnji rast i dugoročni opstanak na domaćem i stranim tržištima. Daljnji rast i razvoj nije bio moguć bez novih investicija.

Ukupna vrijednost projekta je 43.040.993,76 kn pri čemu se iznos od 15.000.000,00 kn odnosi na bespovratnu potporu.

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

Ukupna vrijednost projekta: 43.040.993,76 kn

Bespovratna sredstva: 15.000.000,00 kn

Vrijeme provedbe: 18. kolovoza 2016 – 18. lipanj 2017

Opći cilj: Doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva te stvaranje novih radnih mjesta u drvno-prerađivačkoj industriji u Republici Hrvatskoj ulaganjem u izgradnju i opremanje postrojenja za proizvodnju drvnih proizvoda

Specifični cilj: Povećanje konkurentnosti i tehnološke spremnosti društva Slavonski hrast d.o.o. proširenjem proizvodnih kapaciteta i diversifikacijom proizvodnje uvođenjem novog proizvoda s višim stupnjem finalizacije iz asortimana piljene građe

Rezultati projekta: Proširenje proizvodnih kapaciteta – nove proizvodne linije

Linija za transport trupaca od vanjskog otvorenog skladišta do zatvorenog proizvodnog pogona
Proizvodna linija za piljenje s tračnom pilom   trupčarom, pripadajućim kolicima, kanterom i transporterima
Proizvodna linija za okrajčivanje i sortiranje piljene građe
Proizvodna linija za klasiranje, skraćivanje i sortiranje piljene građe
Izgradnja i opremanje 10 sušara

Izgradnja postrojenja za proizvodnju suhe piljene hrastove  građe 28 novih radnih mjesta

Kontakt osoba: Veselko Špoljar

e-mail: vspoljar@auric-oak.com

tel: +385 33 550 562

Više informacija na:

https://strukturnifondovi.hr/

http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/144

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj