Auric Timber

Proizvodni program

HrastOkrajčena piljena građa — A kvaliteta

Okrajčena piljena građa — A kvaliteta

Kvaliteta A - Prime

Tri do četiri strane čista građa koju koriste kupci koji žele maksimalno iskoristiti proizvod koji kupuju. Proizvod koji svoju primjenu nalazi u apsolutno svim granama proizvodnje.

Lice Lice
Naličje Naličje
   Dostupne debljine
   27 mm, 33 mm, 40 mm, 52 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm
   Dužina
   2.0 - 3.9 m
   Širina
   100 mm+
   Zdrave kvrge u boji drveta do 10mm
   Dozvoljeno
   Zdrave kvrge do 20 mm
   Svaka peta daska u paketu smije sadržavati jednu kvrgu na jednom licu daske po metru dužine.
   Zdrave kvrge do 40 mm
   Dozvoljena jedna kvrga na licu daske u svega 20% dasaka u paketu.
   Crne kvrge
   Dozvoljena je jedna kvrga na licu daske do 20mm u svega 20% dasaka u paketu.
   Bjeljika
   Max. 20% po širini daske
   Srce
   Nije dozvoljeno
   Ravnina daske
   Dozvoljena je zakrivljenost daske do 5mm po metru dužine
   Zoneri
   Dozvoljen je pokoji plitki zoner na jednoj strani daske
   Crv
   Nije dozvoljeno

Kvaliteta A - Prime extra long

Prime kvaliteta građe koja se upotrebljava u specijalnim uvjetima poput izrade rukohvata, uređenja interijera jahti, uređenja visokih zidova hotela. Građa se priprema od 4 do 6 metara dužine.

   Dužina
   4.0 m+
   Širina
   100 mm+
   Zdrave kvrge u boji drveta do 10 mm
   Dozvoljeno
   Zdrave kvrge do 20 mm
   Svaka peta daska u paketu smije sadržavati jednu kvrgu na jednom licu daske po metru dužine
   Zdrave kvrge do 40 mm
   Dozvoljena jedna kvrga na licu daske u svega 20% dasaka u paketu
   Crne kvrge
   Dozvoljena je jedna kvrga na licu daske do 20 mm u svega 20% dasaka u paketu
   Bjeljika
   Max 20% po širini daske
   Srce
   Nije dozvoljeno
   Ravnina daske
   Dozvoljena je zakrivljenost daske do 5mm po metru dužine
   Zoneri
   Dozvoljen je pokoji plitki zoner na jednoj strani daske
   Crv
   Nije dozvoljeno

Kvaliteta A - Prime Quarter cut (srednjača)

Najbolja kvaliteta proizvoda koja se može naći na tržištu. Radi se o 4 strane čistoj robi bez bjeljike, isključivo ravne žice. Navedena građa je vrlo stabilna bez obzira na stanje atmosferilija te se kao takva može koristiti u interijeru ili eksterijeru.

   Dužina
   2.0 - 3.9 m
   Širina
   100 mm+
   Zdrave kvrge u boji drveta do 10mm
   Nije dozvoljeno
   Zdrave kvrge do 20 mm
   Nije dozvoljeno
   Zdrave kvrge do 40 mm
   Nije dozvoljeno
   Crne kvrge
   Nije dozvoljeno
   Bjeljika
   Nije dozvoljeno
   Srce
   Nije dozvoljeno
   Ravnina daske
   Daska mora biti ravna na oko
   Zoneri
   Nije dozvoljeno
   Crv
   Nije dozvoljeno