Auric Timber

Proizvodni program

HrastBulovi — AB kvaliteta

Bulovi — AB kvaliteta

AB kvaliteta

Trupci ispiljeni u određene debljine koji su nakon piljenja složeni u oblik trupca. Priprema se isključivo prema narudžbi za kupce koji žele postići istu boju proizvoda koji izrađuju. Proizvod nije za serijske proizvodnje nego isključivo male proizvođače proizvoda po narudžbi. Proizvod se priprema većinom u dužini 4 m na duže sa 20% građe u dimenziji od 2.5 do 3.9 m.