Auric Timber

Proizvodni program

HrastOkrajčena piljena građa — AB kvaliteta

Okrajčena piljena građa — AB kvaliteta

Kvaliteta AB - Prime one face

Prime jedno lice, piljena građa se klasira samo na jednoj, ''boljoj'' strani. Građa se primjenjuje većinom za proizvod u kojoj je vidljiva jedna šira strana daske poput stolova, podova.

Lice Lice
Naličje Naličje
   Dostupne debljine
   27 mm, 33 mm, 40 mm, 52 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm
   Dužina
   2.0 - 3.9 m
   Širina
   100 mm+
   Zdrave kvrge u boji drveta do 10 mm
   Dozvoljeno
   Zdrave kvrge do 20 mm
   Svaka peta daska u paketu smije sadržavati jednu kvrgu na jednom licu daske po metru dužine, na naličju nema ograničenja.
   Zdrave kvrge do 40 mm
   Dozvoljena jedna kvrga na licu daske u svega 20% dasaka u paketu. Na naličju daske nema ograničenja.
   Crne kvrge
   Dozvoljena jedna kvrga na licu daske do 20mm u svega 20% dasaka u paketu. Na naličju daske nema ograničenja.
   Bjeljika
   Max. 20% na boljoj strani daske, na drugoj strani je dopuštena neograničena bjeljika.
   Srce
   Nije dozvoljeno
   Ravnina daske
   Dozvoljena je zakrivljenost daske do 5 mm po metru dužine
   Zoneri
   Dozvoljen je pokoji plitki zoner na jednoj strani daske.
   Crv
   Nije dozvoljeno

Kvaliteta AB - Prime one face wide

AB Wide je karakteristika jednakih AB kvaliteti (jedno lice čisto), ali širina građe u paketima je 23cm na šire. Građa se primjenjuje većinom za izradu ekstra širokih podova, ploče stolova od svega 3-4 komada spojenih zajedno, maska za stepeništa, lijesove.

   Dužina
   2.0 - 3.9 m+
   Širina
   230 mm+
   Zdrave kvrge u boji drveta do 10 mm
   Dozvoljeno
   Zdrave kvrge do 20 mm
   Svaka peta daska u paketu smije sadržavati jednu kvrgu na jednom licu daske po metru dužine.
   Zdrave kvrge do 40 mm
   Dozvoljena jedna kvrga na licu daske u svega 20% dasaka u paketu.
   Crne kvrge
   Dozvoljena je jedna kvrga na licu daske do 20 mm u svega 20% dasaka u paketu.
   Bjeljika
   Max. 20% po širini daske
   Srce
   Nije dozvoljeno
   Ravnina daske
   Dozvoljena je zakrivljenost daske do 5 mm po metru dužine
   Zoneri
   Dozvoljen je pokoji plitki zoner na jednoj strani daske.
   Crv
   Nije dozvoljeno

Kvaliteta AB - Prime one face wide long

AB Wide Long je karakteristika jednakih AB kvaliteti (jedno lice čisto). Roba je pripremljena na način da je u jednom paketu građa isključivo 23cm na šire i 4m na duže.

   Dužina
   4.0 m+
   Širina
   230 mm+
   Zdrave kvrge u boji drveta do 10 mm
   Dozvoljeno
   Zdrave kvrge do 20 mm
   Svaka peta daska u paketu smije sadržavati jednu kvrgu na jednom licu daske po metru dužine.
   Zdrave kvrge do 40 mm
   Dozvoljena jedna kvrga na licu daske u svega 20% dasaka u paketu.
   Crne kvrge
   Dozvoljena je jedna kvrga na licu daske do 20 mm u svega 20% dasaka u paketu.
   Bjeljika
   Max. 20% po širini daske
   Srce
   Nije dozvoljeno
   Ravnina daske
   Dozvoljena je zakrivljenost daske do 5 mm po metru dužine
   Zoneri
   Dozvoljen je pokoji plitki zoner na jednoj strani daske.
   Crv
   Nije dozvoljeno