auric timber d.o.o.

Proizvodni program

HrastSamica — Samica AB

Samica — Samica AB

Samica AB

Materijal koji se koristi za proizvodnju velikog raspona različitih duljina čistih proizvoda. Od ovog materijala nije moguće dobiti samo dugačke čiste komade. Ovaj materijal ima široku primjenu od stolarije do industrijske proizvodnje. Materijal se reže od čistijih pilanskih trupaca i slaže u svežnjeve. Iz ukupne proizvodnje uklanja se samo materijal pun bjeljike i kvrga. Nasuprot tome, materijal s nekim kvrgama ili srcem na dasci je dopušten uz određeni odbitak. U principu, materijal se priprema na način da iz njega možemo izvaditi cca 60% čistih komada, 100 mm i šire i 1000 mm i duže.

   Dostupne debljine
   27 mm, 33 mm, 40 mm, 52 mm, 65 mm, ostale debljine po narudžbi
   Dužina
   2000 mm može se proizvesti i neki % u dužini od 1000-1900 mm
   Širina
   140 mm+ (s nekih 5% materijala u širini od 120 mm i 130 mm)