Auric Timber

Proizvodni program

HrastSamica — Samica AB

Samica — Samica AB

Samica AB

Ravna građa sa 20% zakrivljenih piljenica u paketu. Građa je piljena iz kvalitetnijih trupaca I. i II klase. Građa se priprema isključivo prema prethodnim narudžbama. Može se raditi u različitim standardnim debljinama. Koristi se za izradu masivnog namještaja, stepeništa, podova, vrata, prozora i sl. većinom na prostorima Austrije i Njemačke.