auric timber d.o.o.

Proizvodni program

HrastBulovi — B kvaliteta

Bulovi — B kvaliteta

B Kvaliteta

Materijal pripremljen za proizvodnje koji proizvode blage rustik proizvode ili traže kratke čiste komade u 100% ujednačenoj boji iz jednog bula. Bulovi mogu imati pukotine na krajevima i slijede prirodni oblik trupca, nisu izrađeni samo od ravnih komada. Većina materijala sadrži zdrave kvrge s (povremeno) čistim komadićima u bulu. Srce, veće kose pukotine, koritavost i zoneri su dopušteni ali ih je potrebno bonicirati po širini. Na primjer, ako imamo zakrivljeno srce na dasci s nekoliko čvorova blizu srca u ukupnoj širini od 80 mm, napravit ćemo odbitak vizualno prema širini srca, ali ne i prema ukupnoj širini srca. Uobičajeni odbitak širine je između 10 do 30 mm na širinu materijala. Bulovi se mogu proizvesti i na zahtjev prema nekim posebnim parametrima kao što su duljina, kvaliteta i promjer te u skladu s time se dogovara cijena proizvoda.

   Dostupne Debljine
   Prema narudžbama u A i AB razredu bulova, zahtijevamo da imamo najmanje 5% narudžbi u materijalu B razreda.
   Dužina
   2500 mm+
   Širina
   160 mm+