auric timber d.o.o.

Proizvodni program

HrastSamica — Samica ABC

Samica — Samica ABC

Samica ABC

Materijal je pripremljen za rustikalnu izradu u punoj dužini ili za preradu u manje dijelove. Koristi se za izradu svih vrsta čistih elemenata manjih dimenzija. U proizvodnji debljine 27 mm, 33 mm i 40 mm cijeli trupac se pili i slaže u paket. Kod pakiranja koja sadrže deblje ploče od 40 mm, 52 mm i deblje, iz pakiranja se uklanjaju daske pune bjeljike. Nema ograničenja kvrga i pukotina, neke veće pukotine se oduzimaju od širine.

   Dostupne debljine
   27 mm, 33 mm, 40, mm 52 mm, ostale debljine po narudžbi
   Dužina
   1800 mm+ s maks. 20% materijala u dužini 1000-1700 mm
   Širina
   120 mm+ (s max. 10% materijala u 100 mm i 110 mm)